Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Hitachi không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Hitachi không nhận
Rate this post

Chị Hương – 0904511575 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Hitachi 500GB model HDS721050CLA662. Tình trạng ổ cứng đột ngột không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, dòng ổ 7200 vòng/ phút rất khó kiếm cơ. Toàn bộ dữ liệu được bạn giao lại cho khách hàng vào ngày 15/03/2016

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Hitachi không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *