Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng 160GB model: HD161HJ được mang tới trong tình trạng do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại máy nên toàn bộ dữ liệu của khách hàng đã bị mất. Ngày 25/04/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung cho anh Thành – 0986335926. Đã bàn giao dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu HD161HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *