Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate 2TB bị Bad Sector

– Ngày 9/3/2017 cuudulieuhdd.com tiếp nhận đĩa cứng của anh Thành (O904994403). Hdd PC Seagate 2TB model: ST2000DM001. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng mất phân vùng. Sau khi cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân ổ  cứng bad sector. Sau 1 ngày toàn vẹn data được recover và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button