Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate bị hỏng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate bị hỏng
Rate this post

Anh Công – 0915255210 mang ổ cứng PC Seagate không nhận ổ cứng. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate dung lượng 500Gb, Model: ST500DM002. Ngày 28/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate bị hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *