Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate chết cơ
Rate this post

Ổ cứng  Seagate 500Gb, Model: ST500LT012 được  Chị Hương – 0983686515 mang tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 14/04/2016

Lấy lại dữ liệu ST500LT012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *