Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate 500GB model: ST500DM000 vào ngày 26/04/2016. Anh  Lý – 0972396096 đã nhận lại dữ liệu từ ổ cứng Seagate không nhận . Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ.

Lấy lại dữ liệu ST500DM000

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *