Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate lỗi đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate 250GB model: ST250DM00 vào ngày 07/06/2016. Nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu từ. toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Hưng – 01666088466.

Lấy lại dữ liệu ST250DM00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *