Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 6/3/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Hà (O983343369). Ổ cứng Hãng Samsung 160GB, model: HD161GJ. Biểu hiện Hdd bỗng nhiên không hoạt động, Sau khi kiểm tra xác định bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại thành công cho chị Hà.

lấy lại dữ liệu HD161GJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *