Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung 160GB model: HD163GJ cho anh Tuyên (o1687550550) ngày 13/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu HD163GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *