Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 29/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Trọng (O1642368909). Nguyên nhân chết cơ. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *