Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

5.0
01

Ngày 14-9-2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Quảng Ninh SĐT O9133xx793. Ổ cứng Samsung 160Gb model: HD161HJ trong tình trạng bị chết cơ. Tuy nhiên công ty đã lấy lại được toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

14-09-2017-ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button