Home / Chưa được phân loại / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 19/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho khách hàng (o96446101x). Nguyên nhân ổ chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại được toàn bộ dữ  liệu cho khách hàng.

Check Also

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơRate this post – Ngày 12/01/2017 lấy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *