Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB lỗi cơ

5.0
01

Ngày 21-12-2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho khách ở Bắc Ninh SĐT 09121xx758. Ổ cứng Desktop Samsung 160gb model: HD162GJ gửi đến công ty trong tình trạng lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao lại đầy đủ cho khách hàng.

21-12 Samsung 160GB lỗi cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button