Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB Virus mã hóa dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 7/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho chị Hiền (O975229227). Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *