Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Samsung 1TB model: ST1000LM024 cho cô Lý (o982196815) ngày 29/6/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng hỏng ¼ đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng, công ty đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu ST1000LM024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *