Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

Ngày 23/3/2017 lấy data ổ cứng máy tính cho anh Dũng (O985699001). Đĩa cứng Hãng Samsung 250GB model: HD253GJ. Hard disk bị chết cơ, đĩa kém. Toàn vẹn data được cứu lại sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *