Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 23/3/2017 lấy data ổ cứng máy tính cho anh Dũng (O985699001). Đĩa cứng Hãng Samsung 250GB model: HD253GJ. Hard disk bị chết cơ, đĩa kém. toàn vẹn data được cứu lại sau 1 ngày

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *