Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb kiến chui

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb kiến chui
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb, model: HD250HJ vào ngày 07/06/2016, ổ cứng được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị kiến chui, chết cơ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại cho khách hàng – 01279962049.

Lấy lại dữ liệu HD250HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *