Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 7/4/2017 lấy lại data cho anh Huy (O976519825). Đĩa cứng desktop Hãng Samsung 320Gb model: HD322GJ bị chết cơ. Data của anh Huy được cứu lại sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu HD322GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *