Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb bị chết cơ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb vào ngày 23/05/2016. Anh Nghĩa – 0975195777 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi được phục hồi thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *