Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 03/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ cho anh Dũng (O969643348). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *