Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 03/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ cho anh Dũng(o969643348). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *