Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 29/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho anh Lâm (o975 985 036). Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận trong Windows. Qua quá trình kiểm tra xác định ổ cứng  chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *