Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB ổ bị Bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB ổ bị Bad nặng
Rate this post

– Ngày 9/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HM500LX cho anh Tùng (o913582648). Ổ bị Bad nặng không đọc được dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *