Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 640GB hỏng cơ do ngâm nước

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 640GB hỏng cơ do ngâm nước
Rate this post

– Ngày 26/9/2016  lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 640GB model: HM641JI cho anh Hiệp (O904886303). Ổ hỏng do nước vào. Qua kiểm tra xác định hỏng cơ do ngấm nước. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *