Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB ghost đè

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB ghost đè
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ vào ngày 30/05/2016 cho anh Ngọc – 0942017888. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do ghost đè lên phân vùng chứa dữ liệu. đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 24h

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB ghost đè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *