Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ
Rate this post

Tình trạng ổ không chạy. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 29/04/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho Anh Lợi – 0936459370. Ổ cứng  dung lượng 250Gb, Model: HD253GJ. Đã bàn giao dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu HD253GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *