Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị ngập nước

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị ngập nước
Rate this post

Ổ cứng  Model: HD322HJ được khách hàng mang tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung. Anh Sinh – 0964052xxx đã nhận lại toàn bộ dữ liệu. Tình trạng ổ cứng bị ngập nước, cháy mạch.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị ngập nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *