Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị recovery

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị recovery
Rate this post

Anh Nam – 01663762520 mang ổ cứng laptop Samsung do Recovery gộp ổ, đã chạy phần mềm, copy dữ liệu vào ổ C tới yêu cầu lấy lại dữ liệu vào ngày 24/05/2016. Đã bàn giao dữ liệu sau khi phục hồi từ ổ cứng Model: HM321HI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *