Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop chết cơ
Rate this post

Tình trạng không nhận qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Anh Khoái – 0944886107 đã yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC 160Gb, model: HD161HJ  vào ngày 04/04/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *