Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 28/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Dương (O913005583). Nguyên nhân mất dữ liệu đã chạy phần mềm và copy đè dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi 100%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *