Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị treo

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị treo
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC mang tới trong tình trạng treo đơ, không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad sector. Ngày 09/01/2016 Anh Cường – 01649800193 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi từ ổ cứng Samsung model: HD322GJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *