Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC không nhận
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng. Ổ cứng 160GB model: HD163GJ. Ngày 16/03/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ cho anh Khải – 0945172280

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *