Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC mất dữ liệu
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 20/04/2016 cho anh Tùng – 0943358898. Khách hàng mang tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Tình trạng bị mất dữ liệu do khách hàng đã format nhầm, chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Tiếp nhận yêu cầu và xử lý đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *