Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 1,5TB mất dữ liệu và ổ bị bad

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 1,5TB mất dữ liệu và ổ bị bad
Rate this post

– Ngày 5/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 1,5TB model: ST31500341AS cho anh Tuynh (O969 536 668). Tình trạng format ổ camera mất dữ liệu và ổ bị bad. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 1,5TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *