Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB model: ST3160212SCE cho anh Hưng (o988769785). Tình trạng ổ không nhận do mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *