Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mất dữ liệu
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB cho anh Bảo (o983656991) ngày 5/7/2016. Ổ cứng bị mất dữ liệu do cài lại Windows, yêu cầu của khách hàng muốn lấy lại dữ liệu  được lưu trên phân vùng ổ C trước khi đã cài lại windows. Trong ngày dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu Seagate 160GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *