Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB mất dữ liệu
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB cho anh Bảo (o983656991) ngày 5/7/2016. Ổ cứng bị mất dữ liệu do cài lại Windows, yêu cầu của khách hàng muốn lấy lại dữ liệu  được lưu trên phân vùng ổ C trước khi đã cài lại windows. Trong ngày dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu Seagate 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *