Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị chết cơ

Ngày 4/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hùng (O967935363). Ổ cứng máy tính PC Seagate 250GB model: ST250DM000. Bị chết cơ, flatter kém. Tất cả data được lấy lại lại và bàn giao cho anh Hùng.

Lấy lại dữ liệu ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button