Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/2/2017 lấy lại data hdd cho anh Kiên (O904633568). Ổ cứng Seagate 250GB bị chết cơ. Data được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *