Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 13/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model ST250DM000 cho anh Bảo (o901296889). Tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *