Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 22/12/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagatge 250GB model: ST250DM000 cho anh Thảo(O949346868). Ổ cứng được tiếp nhận trong tình trạng lỗi không nhận ổ cứng. Nguyên nhân do đầu từ lỗi. Dữ liệu được khôi phục đầy đủ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *