Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng cơ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB cho anh Thế Anh (o904285977) ngày 24/6/2016. Tình trạng ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và gửi lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu SP0411N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *