Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 24/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DL003 cho anh Bảo (O904139882). Tình trạng ổ không nhận và đã qua sửa chữa. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *