Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ vào ngày 03/06/2016. Đã bàn giao lại đầy đủ dữ liệu cho anh Điệp – 0903231719

Lấy lại dữ liệu Seagate-320GB

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *