Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 01/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST320DM000 cho anh Chinh(o972162126). Nguyên nhân ổ không nhận. Do đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được được lấy lại sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *