Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 20/05/2016 đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng – 0912154459.

Lấy lại dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *