Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 20/05/2016 đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng – 0912154459.

Lấy lại dữ liệu Seagate 320GB

Check Also

6917 ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *