Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 6/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB model: ST3000DM001 cho anh Long (o944270686). Ổ cứng không còn hoạt động. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 3TB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *