Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bad nặng
Rate this post

– Ngày 28/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Hiếu (O1656099169). Tình trạng ổ Bad nặng. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *