Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Ngày 27/3/2017 lấy lại data cho khách hàng (O902226016). Hdd Seagate 500GB model: ST500LT012 . Tình trạng hdd không hoạt động, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định được  nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả data của khách hàng đã được lấy  lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button