Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 22/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 500GB cho chị Mai(o973694049). Nguyên nhân do cài lại win mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *