Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 22/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 500GB cho chị Mai (O973694049). Nguyên nhân do cài lại win mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *