Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cài Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 22/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 500GB cho chị Mai(o973694049). Nguyên nhân do cài lại win mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *