Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 7/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Văn (o936266932). Ổ cứng chết cơ, đĩa kém do khách hàng làm rơi máy tính khi đang sử dụng. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *