Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb đánh rơi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb model: ST500DM002 cho anh Thư – 0989838884. Ổ cứng của khách hàng bị hỏng đầu từ do đánh rơi. Ngày 28/01/2016 Chúng tôi tiến hành phục hồi 100% dữ liệu và ban giao lại toàn bộ cho khách hàng trong ngày.

lay lai du lieu 28.1.06 ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button